Eerstvolgende ELEU Talk: dinsdag 9 maart 2021, 19:00
EEN RELATIE GOED HOUDEN, TERWIJL JE VAN MENING VERSCHILT
zie verder op deze pagina

OPEN ACTIVITEITEN VAN ELEU

In diverse steden in Vlaanderen en Nederland zijn er eleugroepen die regelmatig bij elkaar komen. Informatie hierover kan via de Vlaamse en Nederlandse contactpersonen verkregen worden. Tijdens die bijeenkomsten wordt een uitleg gegeven over de werkvormen van Eleu en wordt daarmee geoefend.

Daarnaast zijn er open thema-avonden, -middagen of werkdagen die erg geschikt zijn om kennis te maken. Ook in de reguliere groepen is er mogelijkheid om een keer kennis te maken. Neem daartoe contact op met de contactpersonen.

Twee keer per jaar is er een open workshop van drie of vier dagen.

ELEUGROEP HAARLEM:
tweewekelijks; elke ‘even’ dinsdagavond vanaf 29 september 2020.
Open voor kennismakers.
Neem contact op met Peter van der Sman

ELEUGROEP UTRECHT:
Maandelijks op zondagmiddag van 15:00 tot 17:30 uur.
Voor meer informatie: Mariken Weijs
06 49746304
mariken.weijs@gmail.com

ELEUGROEP SNEEK
tweewekelijks op woensdagmiddag.
Neem contact op met Jehanne van der Meer

ELEUGROEP JOURE
Groep in oprichting.
Belangstelling? Neem contact op met Maria Schopenhauer

BINNENKORT: ELEU TALK 9 maart 2021 – 19:00

EEN RELATIE GOED HOUDEN, TERWIJL JE VAN MENING VERSCHILT

Vind je het lastig om met naasten om te gaan die een fllink andere mening over iets hebben dan jij?

Mensen verschillen van mening. En zullen dat blijven doen. Tegelijkertijd bestaat de behoefte hebben een relatie  goed te houden, terwijl het meningsverschil zich niet oplost.

In de derde ELEU Talk vertelt Anne-Marie Zaat over de mogelijke manieren om om te gaan met meningsverschillen en de relatie goed te houden.
Er zullen een aantal ‘wijsheden’ uit Eleu worden gebruikt.
Is het nodig eenzelfde opvatting/mening te hebben om een goede relatie te kunnen houden?

I

  • Is het nodig eenzelfde opvatting/mening te hebben om een goede relatie te kunnen houden?
  • Hoe gaat het proces van meningsverandering?
  • Wat is mogelijk de weg om uit een meningsverschil te komen, als je verschilt over ‘feiten’?

 II.

  • Wat kun je doen om je terug dicht bij een ander te voelen, nadat er afstand is ontstaan door een meningsverschil? 
  • Wat kun je doen als iemands mening je tegenstaat, of je op iemand neer begint te kijken vanwege diens andere mening?
  • Wat kun je doen om je terug dicht bij een ander te voelen, nadat er afstand is ontstaan door een meningsverschil? 

Deze themabijeenkomst gaat dus over het relationele aspect, als je iemands opvatting niet deelt, over welk onderwerp dan ook.
Het gaat dus NIET over de inhoudelijke vraag welke media wel/niet te vertrouwen zijn, noch wat wel/niet feiten over bijvoorbeeld corona zijn.

Na afloop is het ook mogelijk om vragen te stellen.


Anne-Marie Zaat leeft en werkt al langere tijd met mensen uit diverse culturen.. Zij woonde de afgelopen jaren in Ethiopië en Kenya, in het kader van werk in de ontwikkelingssamenwerking  en was voorheen o.a. EU-waarnemer bij de verkiezingen in Congo. Het overbruggen van de afstand tussen (groepen) mensen, of dat nu betrekking heeft op mensen uit verschillen culturen, geloofsgroepen, of economische klassen, heeft altijd haar speciale aandacht gehad. Ze heeft een lange ervaring in de Eleupraktijk, o.a. in de methodiek die  mensen aanmoedigt  acties te ondernemen tegen maatschappelijk onrecht

AANMELDEN OF VRAGEN
Wil je je aanmelden of heb je vragen over hoe zoom werkt, dan kan je mailen naar info@eleu.info, of je kan Jeroen appen of bellen op +31 6 20440329
Heb je vragen over het onderwerp dan kun je Anne-Marie appen op +31 6 21866552.
Na aanmelding krijg je de zoomgegevens en het bankrekening waar je je bijdrage van € 5 kunt overmaken.

______________________________________________________________________________
AFGELOPEN ACTIVITEITEN

ELEU Talks
28 februari 2021 – Genderdiversiteit
9 februari 20221 – Eleugesprekken

Online Winterworkshop 2020

Open zomeravond Haarlem
8 september 2020

OPEN ZOMERWORKSHOP 2020
6 – 9 augustus in Hurwenen (NL)

OPEN WINTERWORKSHOP 2019
27-29 december in Malle (B)

Dinsdag 3 september 2019 19:30 uur in Joure bij Maria Schopenhauer.
‘zin in een gesprek?’

Open Zomeravond
Dinsdag 27 augustus 2019 19:30 uur in Haarlem bij Peter van der Sman

Thema hulp:

Hulp geven, hulp ontvangen, een mooie menselijke interactie, maar die gaat vaak vergezeld van ongemakkelijke gevoelens en gedachten.

Eleu vergroot je inzicht van eigen doen in dat proces, en daarmee krijg je meer zicht op de keuzes die je in elke situatie hebt.

En kun je dan het meest passende voor dat moment kiezen?
Ontdek de vrijheid die Eleu voor ogen heeft in haar vormingswerk.


————————————————————————————————–
ZOMERWORKSHOP 2019 van 1 tot 4 augustus in de Hurnse Gaper, Hurwenen

Op weg naar een ecologisch gezonde en duurzame wereld

——————————————————————–
Winterworkshop 2018: van 27 tm 29 december 2018
Jouw leven, jouw passies, jouw ervaringen centraal

Persoonlijk verslag van Conny Musch:

Er waren 18 aanmeldingen. Helaas moesten 2 personen zich afmelden vanwege ziekte. Er is een nieuwe opzet gebruikt voor deze workshop. Aanleiding voor de nieuwe opzet was dat er geen leid(st)ers beschikbaar waren met of voor een thema voor de hele workshop. Toen is het voorstel van een eleugenoot uitgewerkt, namelijk een open inzet van de deelnemers tijdens de workshop.
De 16 deelnemers hebben actief meegewerkt aan de uitvoering.
Zonder een vast thema was er tijdens de workshop meer tijd voor eleugesprekken, oefengroepen en onderwerpgroepen waarin deelnemers hun eigen leven, passies en ervaringen konden delen. In de grote groep kwamen onderwerpen als een bevrijdingsstap en het eleugesprek aan de orde.
Bij de terugblik kwamen opmerkingen als: ‘Een eigen verhaal helpt om er zo weer in te geraken’; ‘Liever geen 2 oefengroepen per dag’; ‘Plan een moment voor rust, bewegen of meditatie’; ‘Graag wat meer aandacht voor glutenvrij eten’; ‘Bonte avond was van grote klasse wat de presentaties en de presentator betreft’; ‘Goede locatie met smakelijk eten’; ‘Ik vond de oefengroepen zeer zinvol en heb hier veel uit meegenomen’; ‘Blij met soepele leiding’.
De workshop in deze vorm is goed bevallen. Wanneer er geen leiding is met een specifiek thema, kan deze manier als alternatief voor een workshop gebruikt worden.

__________________________________________________
Zomerworkshop 2018:  van 2 tot 5 augustus.
Je vrijer bewegen… door meer te begrenzen of ontgrenzen
Plaats:  De Hurnse Gaper in Hurwenen
lees meer

open zomerworkshop 2018

____________________________________________________
Zomeravonden in Nederland : 

Dinsdag 28 augustus 2018 19:30 uur in Joure  – Peter Bartels
Wat was belangrijk in jouw geschiedenis en wat voor invloed heeft die gebeurtenis op je leven nu?

Dinsdag 4 september 2018 19:30 uur in Joure  – Maria Schopenhauer
Anders in Gesprek:  voor jezelf  –  met de ander  –  voor de samenleving

Dinsdag 25 september 2018 19:30 uur in Haarlem Peter van der Sman
Mijn waarneming, de mijne

Zomeravonden in Vlaanderen : 

woensdag 25 juli 2018 van 19.30u tot 22 uur in Stekene.
Vertellen en Luisteren als stap naar een beter leven

___________________________________________________

Jongerenworkshop Groningen 18 maart 2018

Jongerenworkshop Groningen 6 april 2018

_____________________________________________________
Zomerworkshop 2017: over Liefde en Seksualiteit


________________________________________________________
Winterworkshop 2017: over Wij < > Zij – – – WIJ