Donderdagmiddag 3 augustus t/m zondagmiddag 6 augustus

Liefdevol handelen, hoe doen we dat in Eleu?

Alvast wat vragen om je een idee te geven over welke thema’s je ontdekkingen kunt verwachten

  • Hoe kun je liefdevol(ler) spreken over jezelf
  • Hoe kunnen we het veiliger maken voor onszelf en de ander om van hart tot hart contact te durven maken
  • Hoe kun je mild veranderingen in gang zetten in je omgeving zonder de ander of jezelf geweld aan te doen
  • Hoe kunnen we optimaal gebruik maken van ieders potentieel
  • Hoe vind je gepaste woorden voor wat je beleeft
  • Hoe geven we in Eleu vorm aan wederkerige/gelijkwaardige relaties 

Wanneer je iets hiervan herkent, is deze workshop vast iets voor jou! Een mogelijkheid om:

  • Te vertellen in een veilige welwillende omgeving over wat jij in je leven tegenkomt
  • Te luisteren naar kennis en ervaringen van anderen
  • Te communiceren met elkaar in het spreken over wat jouw hart raakt
  • Jouw specifieke thema‘s breder te verkennen en een stap voor te bereiden naar wat er beter kan voor jou en anderen.

Martje en andere leiders zullen op hun eigen wijze je uitnodigen met deze thema’s bezig te zijn.

Wat kun je onder meer verwachten

Jehanne van der Meer heeft nagedacht over drie vragen namelijk:
1. is het belangrijk om welwelwillend/liefdevol met onszelf om te gaan. Zo ja wat is dan het belang en voor wie of wat?
2. Wat is er in onze levens gebeurd dat we vaak nog onwelwillend met onszelf om gaan?
3. Wat heb ik gedaan om meer welwillend met mezelf om te gaan en met name hoe heb ik daarin gebruik gemaakt van wat Eleu te bieden heeft.

Anne-Marie Zaat zal iets van de historie van Eleu-theorie en methodieken en van de Eleu-organisatie uitlichten.
Ze zal een vergelijking maken tussen Eleu, inclusief de centrale plaats van wederkerigheid en welwillendheid hierin en andere methodieken van Persoon(lijkheid)s-ontwikkeling. Ook zal ze elementen in Eleu die polarisatie en sektevorming voorkomen met ons delen.

Maria Schopenhauer gaat vertellen over het belang van de onaangename boodschap in de oefengroep en de relatie hiervan met welwillendheid en wederkerigheid.
We zullen iets delen over DIN binnen Eleu.
DIN staat voor Denken In Netwerken. Gebruik maken van collectief denken zodat de som meer is dan het geheel der delen.
Hoe kunnen we bevorderen dat één plus één drie kan worden.
We vinden deze vorm van samenwerken en samen denken belangrijk in deze complexe en gecompliceerde tijd en vertellen er graag meer over.
Je hebt, als je dat wilt, de mogelijkheid om er een deel van te oefenen tijdens de workshop.

Eleutheropedie

Eleu biedt een vorming om meer aanwezig, vrij en met veerkracht te leven. Er wordt gebruik gemaakt van filosofie en wetenschap over de mens en onze wereld en van de waarnemingen en levenservaring van ieder persoonlijk. Een welwillende houding en drie doordachte werkvormen helpen om je in de door jou gewenste richting te ontplooien. 

Tijdens de workshop geven we informatie over deze werkvormen.
Lees meer over Eleu

SPECIAAL VOOR IEDEREEN!

De workshop is open voor iedereen. Jong en oud. Mannen en vrouwen met verschillende achtergrond en cultuur. Ook voor jou als je nog niet eerder kennis hebt gemaakt met het gedachtegoed en de werkwijzen van Eleu. Neem contact op met de organisatie voor je vragen of twijfels. Je hoeft een onbekendheid met Eleutheorie en -praktijk niet te zien als een te hoge drempel voor deelname aan een Eleuworkshop.

Doe mee! Van harte welkom!

Praktische zaken

Plaats: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2, 8346 KJ Steenwijk, De Bult, in de provincie Overijssel.
https://fredeshiem.nl/


Het gebied heet de Eese, dit is een prachtig recreatiegebied ten oosten van Steenwijk (4 km). Het is een afwisselend bosgebied waar je uren kunt wandelen door lanen met monumentale beuken en eiken en een heideveld met grafheuvels.
 

Datum: donderdagmiddag 3 augustus van 15.00 uur tot zondagmiddag 6 augustus 16.00 uur.

Organisatie

Voor deze workshop zijn Ria en Kris bereid gevonden om de praktische zaken in goede banen te leiden. Wil je nog overleg, voordat je je wilt aanmelden, neem dan contact op met één van hen.
Ria wijngaard

E-mail naar Ria Wijngaard, of bel/app: + 31 636 172 527
Meer lezen over Ria: Over Ria – Eleutheropedie

Kris de Smyter

E-mail naar Kris De Smyter, of bel/app + 32 496 693 912
Meer lezen over Kris?

Tarief en aanmelding

Jouw eigen bijdrage:

naar financiële positie: 350 – 390 – 440 euro All-in.

Vanwege hoge kosten voor het reserveren van slaapplekken vragen we je om voor vervanging te zorgen als je onverhoeds niet zou kunnen deelnemen. Alleen dan kan je je eigen kosten terugbetaald krijgen. Je kunt hier natuurlijk een annuleringsverzekering voor afsluiten als je dat wilt.

Deelnemers helpen tijdens de workshop bij enkele klusjes bv. tafels dekken.

Je kan subsidie aanvragen aan de organisatoren Ria of Kris als je financiële positie je zou verhinderen om deel te nemen.

Meld je aan door een mail te sturen naar Kris De Smyter of naar Ria Wijngaard

Mail ook een ingevuld aanmeldingsformulier naar Kris en maak het bedrag over naar
BE13 9731 5924 5439 van Kris De Smyter, Borgerhout met vermelding : “Naam, voornaam, zomerworkshop 2023”