Over Maria


In 1994 ben ik begonnen met Eleu. Tijdens mijn scheiding maakte ik toen een moeilijke periode. Door er over te kunnen vertellen en delen in een kleine groep, maakte ik mijn leven weer goed begaanbaar, zodanig dat ik de opleiding kon gaan volgen.
In Joure leidde ik van 2000 tot 2020 een eleugroep.

Wat Eleu voor mij betekent

Nog steeds beleef ik deze ontmoetingen als voedend: met anderen actuele thema’s bespreken in de groep en oefenen met helder en welwillend uitdrukken en communiceren.
Naast deze bijeenkomsten voert ieder een  eleugesprek met 1 of 2 deelnemers aan Eleu.
Zelf doe ik die eleugesprekken ook nog steeds en met plezier, zo ruim ik op wat me bezig houdt, vaak gaat het over een contact waar ik moeite mee heb. Al vertellend schep ik welwillend en voelend helderheid, terwijl mijn luisteraar vriendelijk uitnodigend bij mij blijft.
We verdelen onze tijd gelijk, dat maakt wederkerig, onafhankelijk en vrij.

Wat je van mij kan verwachten

Ik ga er van uit dat vertrouwen groeit om met respect afgewogen risico’s te nemen in het elkaar ondersteunen en ontwikkelen bij zingeving en bewustwording.
Ook maatschappelijk pakken we in Eleu onrechtvaardigheden aan: in mijn werk in de psychiatrie, bv heb ik stappen gezet om de marktwerking in de zorg aan de kaak te stellen.
Nu in mijn vrijwilligerswerk met vluchtelingen, kan ik vorm geven aan meer solidariteit, meer WIJ.

Contactformulier Maria

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van vrachtwagen.