Persoonlijke vorming, betrouwbare verbindingen en maatschappelijke veranderingen

Kun je soms moeilijk de juiste woorden vinden om duidelijk te maken wat je beleeft of hoe jij het graag hebt? Voel je je gefrustreerd over onrecht wat jij ziet in je nabije omgeving of in het nieuws, en blijf je zitten in machteloosheid?
Zou je graag mensen om je heen hebben om daar open en beschermd over te kunnen praten en elkaar daarin te ondersteunen? Mensen waar jij je aan kunt spiegelen en die net als jij hun leven meer betekenis willen geven?
Is mediteren, therapie of een gespreksgroep als persoonlijke vorming niet (meer) aan jou besteed of niet genoeg?

Een leven leiden dat meer het jouwe is

Je kunt in een veilige setting andere bijzondere mensen met hun intrigerende persoonlijke verhalen en idealen ontmoeten, zowel in levende lijve als in het geschreven woord.  Je kunt ontdekken wat jouw diepere drijfveren zijn. Welke belemmeringen je tegenkomt in jezelf en in de samenleving om jouw verlangens te bewerkstelligen en een leven te leiden dat meer het jouwe is.
Los van gangbare tradities en gewoontes die je hebt meegekregen. Elkaar ondersteunend. Hoe bijzonder is dat!


Bewegen in jouw richting

Wil jij wat jou raakt, vertellen aan de ander zonder dat een oordeel, herkenning en/of advies gegeven wordt?  Wil jij oefenen om je woorden, intonatie en houding meer in overeenstemming te brengen met wat je ook werkelijk beleeft, en dit oefenen in contact met anderen in een kleine vaste groep?
En wil jij ondersteuning bij stappen waar jij van droomt voor een vrijer leven voor jezelf en anderen?
Dit allemaal binnen veilige kaders, in de zin van geheimhouding en afbakening in de tijd?

Maak dan een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek

Samen met jou bespreekt een van onze contactpersonen in ongeveer een half uur of dat wat jij graag wilt past bij welke persoonlijke vorming wij kunnen bieden. Je kunt denken aan individuele gesprekken om wat jij hebt meegemaakt te kunnen vertellen of bijvoorbeeld deelname aan een themabijeenkomst, een workshop of een eigen vaste eleugroep in de buurt.

Kies je contactpersoon uit Vlaanderen of uit Nederland en meld je aan: