ELEU TALKS: NIEUWE MOGELIJKHEDEN OM ONLINE DEEL TE NEMEN AAN ELEU
Na het succes van de online winterworkshop, biedt Eleu twee keer per maand de mogelijkheid om online met Zoom mee te doen met een eleu-activiteit. Een mooie kans om contacten aan te halen over de grenzen van je groep of land.

Je kan je per ELEU Talk inschrijven. Ook om kennis te maken met Eleu, of gewoon omdat het onderwerp je aanspreekt.

Maandelijks krijg je een nieuwsbrief met een update van het programma. Als je deze niet maandelijks wilt ontvangen laat dat dan weten via info@eleu.info, dan halen we je van de maandelijkse lijst. Je krijgt dan alleen informatie over workshops en ander activiteiten van eleu.
 
WAT ZIJN ELEU TALKS?

ELEU Talks zijn diverse online eleubijeenkomsten en kunnen onderscheiden worden in:

Theorie: Een bepaald thema, gekoppeld aan huidige maatschappelijke ontwikkelingen, wordt belicht van uit wetenschappelijke inzichten en theorie die de basis vormt van de eleuwerkwijzen. Na de presentie is er tijd voor uitwisselen van gedachten over de theorie en het onderwerp.

Maatschappij: Deelnemers onderzoeken belemmeringen in hun (of andermans) ontplooiing die hun oorzaak in hun omgeving vinden. Eleuwerkwijzen worden toegepast om kleine haalbare en veilige stappen te zetten als bijdrage aan maatschappelijke veranderingen.

Onderwerp: Bij een onderwerpbijeenkomst gaat het voornamelijk om het uitwisselen van verhalen en gedachten over een bepaald onderwerp, ter inspiratie voor ontplooiing als persoon. Een eleuleider kan daar, indien van toepassing, enige eleuduiding aan geven, maar dat staat niet voorop.

Eleugesprek: Deelnemers worden willekeurig ingedeeld om een eleugesprek van 20 a 30 minuten per persoon te doen. Aan deelnemers met weinig of geen ervaring zal de basistheorie uitgelegd worden.

Oefengroep: Deelnemers doen de eleu-oefening in communicatie en uitdrukken. Aan deelnemers met weinig of geen ervaring zal de basistheorie uitgelegd worden.

De ELEU Talks vinden plaats elke tweede dinsdag van de maand en elke laatste zondag van de maand en duren maximaal 2 uur. We maken gebruik van ZOOM.
Voor de meeste sessies wordt een kleine bijdrage van 5 euro gevraagd.
Aanmelden via info@eleu.info.  Na aanmelding krijg je de zoom link en nadere gegevens.
 

Eerstvolgende ELEU Talk Online
Dinsdag 9 maart 19:00 uur:
THEORIE: goede relaties onderhouden met mensen waarmee je op een specifiek punt sterk van mening mee verschilt. 
Meer info
Leiding Anne-Marie Zaat

ELEU TALK ROGRAMMA VOOR KOMENDE PERIODE
Dinsdag 9 maart 19:00 uur:
THEORIE: goede relaties onderhouden met mensen waarmee je op een specifiek punt sterk van mening mee verschilt. 
Meer info
Leiding Anne-Marie Zaat

Zondag 28 maart 15:30 uur:
OEFENGROEP: Na een korte inleiding wordt er geoefend in het communiceren en uitdrukken van wat je beleeft. Na het oefenen worden vragen over de methodiek  beantwoord.

Dinsdag 13 april 19:00 uur:
THEORIE – vrees en angst.  Een eleuleider presenteert hoe Eleu kijkt naar deze twee begrippen.

Zondag 25 april 15:30 uur:
ELEUGESPREK – Na een korte inleiding over het eleugesprek worden deelnemers ingedeeld in tweetallen om een eleugesprek te doen
AANMELDEN OF VRAGEN
Heb je vragen hoe een en ander werkt, of wil je aanmelden voor een of meerdere sessies, dan kun je mailen naar info@eleu.info, of je kunt Peter van der Sman appen of bellen op 0613655292.

Suggesties voor onderwerpen of theorie zijn van harte welkom.