Daniel Le Bon

Van de boeken van Daniel Le Bon, de grondlegger van Eleu, zijn twee vertalingen verschenen:

Vrij Handelen (deel 1)   (2009)
ISBN 978-90-810297-2-8          € 25

Een boek kunt u bestellen bij ons secretariaat.

Praktijk van de vrijheid – Handboek Eleutheropedie,  (2005)
ISBN  978-90-810297-1-1,  € 20

Vorming tot Vrijheid
Interview met Daniel Le Bon

In een interview uit 2004 geeft Daniel een toelichting op wat hij met ‘Vrijheid” verstaat.
Te zien op YouTube https://youtu.be/y8KkSre5RQY

De menselijke conditie

Van een van de laatste workshops die Daniel gaf voor zijn overlijden is een filmopname gemaakt.
Te zien op youTube https://youtu.be/c_hdHvDwOmU

Publicaties Eleutheropedie

Het Eleublad “VLUGSCHRIFT” bevat artikelen over ervaringen, theorie, boekbesprekingen.