Wat is Eleu

Eleu bestaat uit een groep mensen met een heel verschillende achtergrond die zich bezighoudt met een veelzijdige en beproefde persoonlijke vorming. Op een samenhangende wijze worden elementen uit de filosofie, psychologie, en hersenwetenschap gecombineerd. In Eleu is de wederkerigheid een groot goed. Geen tips, geen adviezen, geen therapie.

Jouw ‘verhaal’ doet er toe

In Eleu heb je verschillende mogelijkheden om meer over jou aan anderen te kunnen vertellen. Je ontdekt veel verschillende ingangen om te kunnen vertellen wat er in je omgaat. Op de vraag hoe het met je gaat, kun je natuurlijk alleen antwoorden: ‘Het gaat (niet) goed met me’, maar je zou er ook veel meer over kunnen vertellen. Bijvoorbeeld over wat je bedenkt, vindt, voelt, hoopt, verwacht, vreest, wilt…… Heel wezenlijk van Eleu is dat anderen hierin samen met je oefenen om jezelf meer te tonen aan de ander. Dit in een veilige setting. In tweetallen en ook in een groep.

Over je verleden, heden en toekomst

Persoonlijke vorming - illustratie EleuDe verschillende werkvormen in Eleu gaan over wat jij meegemaakt hebt korter of langer geleden, wat je op het moment zelf ervaart en hoe jij je toekomst vorm wilt geven. Eleu kan je levenskwaliteit zeker verhogen. Meer mededogen met jezelf en dichter bij jezelf. Een diepgaander contact met anderen. En veerkrachtiger en daadkrachtiger handelend in de samenleving.

De oorsprong van Eleu

Eleutheropedie is voortgekomen uit de vele bewegingen die opkwamen in de emancipatiegolf van de jaren 60-70 van de vorige eeuw. In die periode ontstonden zogenaamde groeigroepen. Zelfhulpgroepen en praatgroepen, of groepen onder leiding zoals encounter-groepen, psychodrama, sensitivity-training, herwaarderingscounselen, enzovoort. Die groepen hielpen om een beter leven en een beter samenleven vorm te geven.Persoonlijke vorming - illustratie Eleu

Van: ‘Ik ben…’  naar: ‘Ik voel me…’

Wat we voelden bij wat we meemaakten kreeg een belangrijker plaats in de samenleving dan daarvoor. Vrouwen begonnen in die tijd van het opkomend feminisme te protesteren als hen gezegd werd: ‘het is niet zo’, en zeiden:  ‘ja, dat kan jij zo vinden, maar ik voel het wel zo’. Carl Rogers nam in die tijd als psychotherapeut het voortouw door mensen op een andere manier te gaan behandelen en vooral te luisteren.

Het oefenen in communiceren met anderen in Eleu en het daarbij benoemen van wat je voelt, komt voort uit dergelijke groepen. Daniel Le Bon, één van onze grondleggers, heeft de zogenaamde “oefening in communicatie en expressie” verder ontwikkeld en verfijnd. Nog steeds speelt in Eleu een rol over hoe het met ons is en hoe we ons voelen.

Van: ‘Ik voel me…’ naar: ‘ik maak me…’

In Eleutheropedie gaan we echter een stap verder en ligt het accent vooral op het doen, op hoe we onze gesteldheid en relaties beïnvloeden.
Wat doe ik, wat deed ik, wat heb ik gedaan? Juist ook wat je stilletjes tegen jezelf zegt, de zogenaamde innerlijke rede en het spreken vallen onder dit doen.
Door te zien wat je aan het doen bent, creëer je mogelijkheden om bewust te kiezen.
Met het benutten van keuzemomenten neem je de regie in handen. Jij wordt zo meer de ‘auteur’ van je eigen gevoelens, gedachten, oordelen en doen. Bijvoorbeeld: ‘ik maak me ongerust over…, verheug me op… en vind het fijn om het met jou te delen en ga…’

Over de naam Eleutheropedie

Eleutheropedie stamt af van twee Griekse woorden: eleutheria, dat vrijheid betekent en paideia, vorming. Deze naam drukt uit dat iedereen zich kan vormen om vrijer te handelen en het leven meer op eigen manier in te richten. Vrijheid zien we niet los van verantwoordelijkheid: niet alleen het ik staat in Eleu centraal, maar ik in relatie tot wij.

In een interview met Daniel Le Bon licht hij het begrip ‘Vrijheid’ nader toe.
https://youtu.be/y8KkSre5RQY
Eleutheropedie wordt in de praktijk ‘Eleu’ genoemd.

Meer weten? neem contact op met een van onze contactpersonen in Vlaanderen en Nederland

Contactpersonen in Vlaanderen

Contactpersonen in Nederland