Over mij 

In 1997 ben ik begonnen met Eleu, en in 2003 heb ik de opleiding van Eleutheropedie afgerond. In Haarlem leid ik een groep die twee wekelijks bij elkaar komt. Ik neem vaak deel aan workshops, meestal als deelnemer maar neem ook vaak taken of onderdelen op me.  Sinds 2017 heb ik samen met Jehanne samengewerkt om de eleuwebsite in dit nieuwe jasje te steken en ben webmaster van deze site.

Iets uit mijn leven

Ik kom uit een leuk groot katholiek gezin waarin kerk en ‘niet lullen maar poetsen’ een belangrijke rol speelde. Via Mulo, HBS B en HTS-chemische techniek kwam ik in het internationale bedrijfsleven terecht waarin ik mij ontwikkelde in engineering en managen. Ik genoot van de uitdagingen en dingen te doen waarvan ik dacht dat ik ze nooit zou kunnen. Op mijn jaren in het buitenland kijk ik met veel genoegen terug. Goed in ‘zaken op een rijtje zetten’, rationeel denken en sociaal vaardig me overal bewegen, was ik mij bewust van mijn valkuilen: conflicten vermijden, graag aardig gevonden willen worden, weinig bewust van eigen gevoelens en die van anderen, om er een paar te noemen. Ik wilde aan die valkuilen serieus werken en via een vriendin kwam ik in aanraking met Eleu.

Gevoel en mijn innerlijke stemmen

In Eleu ontdekte ik dat ik woorden kon geven aan mijn niet weten wat ik voel, aan wat ik misschien voelde, en aan wat ik voelde en zo leerde ik mijzelf beter kennen en leerde ik mijn gevoelens toe te laten en daar de passende woorden bij te vinden. Ik vind het nog steeds boeiend om in mijn doen en denken de juiste mix van rationeel denken, gevoelens en intuïtie te vinden.
Behalve de oefeningen die we in groepsverband doen, zijn mijn zogenaamde eleugesprekken voor mij van belang om de zaken die voor mij spelen goed op een rijtje te zetten, en mijn gevoelens daarover serieus te nemen. In eleugesprekken kan ik mijn verhaal kwijt aan een aandachtige luisteraar, die mij niet onderbreekt en niet adviseert of wat dan ook. Zie de blogs, bijvoorbeeld.

Mij kwetsbaar opstellen, mijzelf laten zien

Mijn angst om mij  bloot te stellen aan mogelijke negatieve oordelen van anderen over mijn gedachten of mijn handelen, of dat mijn goede bedoelingen in twijfel getrokken worden ben ik voor een groot deel kwijt. Doordat ik meer van mijzelf laat zien geef ik ruimte aan mensen om zich met mij te verbinden, en ervaar ik me ook veel  meer als medemens tussen alle andere mensen. Op een diep niveau ben ik me zo veiliger en meer verbonden gaan voelen. Ik ervaar steeds weer dat we veel meer delen dan we vermoeden ook al zijn we allemaal uniek.

Wat je van mij kunt verwachten

Voor een eleubijeenkomst vind ik het van belang dat de groep breed en divers is samengesteld. De verschillen doen ertoe en over elk onderwerp wat aan de orde komt heeft ieder een eigen verhaal. Ik ben blij dat in mijn groep de verdeling mannen en vrouwen ongeveer 50/50 is.
Luisteren naar elkaars verhalen is onderdeel van het vormingsproces. Ik hecht veel waarde aan onze oefening in communicatie en uitdrukking. Mooi als mensen durven iets meer van zichzelf te laten zien en verrassend hoeveel dat oplevert aan diepere contacten. Ik begeleid je er graag mee. Van Harte welkom!

Je kunt me een bericht sturen via mijn email of bellen of appen op +31(0)6 136 55 292