Over mij

Ik ben Jehanne van der Meer, geboren in 1957, getrouwd en moeder van 3 kinderen in de leeftijd tussen 26 en 31 jaar.
Al sinds mijn opleiding in 1980 ligt mijn hart en bezieling op het terrein van mensen, hun gezondheid en kwaliteit van leven.
Vanaf 1989 begeleid ik groepen binnen Eleu met de prachtige bijzondere werkvormen die we binnen Eleu kennen.
Op dit moment leid ik in Sneek een groep die 2-wekelijks bij elkaar komt.
Ook neem ik vaak, wanneer er workshops georganiseerd worden, wisselende taken of onderdelen op me.
En ik doe regelmatig zelf weer mee als deelneemster.
Sinds 2011 ben ik bestuurslid met als aandachtspunt onder andere de organisatie van workshops.

Iets uit mijn leven voordat ik Eleu kende

Als boerendochter ben ik aan de ene kant opgegroeid met trots over mijn afkomst, maar heb ook te maken gehad met pesterijen.
Kenmerkend voor ons gezin met 6 kinderen was, naast school, meewerken en niet “piepen”. Voor wat ik beleefde, voelde, waar ik van droomde was niet zo veel tijd en het was geen gewoonte om hier lang bij stil te staan.
Als een wat onzekere, introverte jonge vrouw met een matig optimistische kijk op wat ik zelf deed en wat er om mijn heen gebeurde, ging ik uit huis, studeren in Groningen.
Ik leerde goed spreken, maar over mezelf vertellen had ik nog steeds weinig woorden voor. Wat ik meemaakte, zowel mooie dingen als dingen waarvoor ik me schaamde of schuldig over voelde, durfde ik niet over vertellen en wist ik ook niet hoe.
Ik heb me hier vaak eenzaam door gevoeld en nare dingen hierover aan mezelf verteld. Ook in de relaties die ik had, liet ik mij niet gauw kennen.

Zo niet langer

Ik kreeg een adviserende baan in de gezondheidszorg en trouwde, maar wat ik voor het voetlicht bracht was regelmatig iets anders dan hoe ik me er over voelde en hoe ik mezelf ervoer. Dit werd steeds nijpender, mijn relatie hield niet stand. Ik ging op zoek en kwam o.a. bij Eleu uit en uiteindelijk bleek dat het meest bij mij te passen.

Van praten over naar vertellen aan

In Eleu ontdekte ik allerlei verschillende mogelijkheden om meer over mijzelf te vertellen. Heel veel verschillende woorden voor wat ik dacht, wat ik vond, wat ik voelde, wat ik hoopte, wat ik verwachtte en het onderscheid daar tussen. Een wereld ging voor me open. Heel wezenlijk was voor mij dat anderen hier samen met mij mee oefenden en ik me realiseerde dat vrijwel iedereen dit moeilijk vindt. Ook heb ik me in de loop van de jaren van veel bevrijd waar ik me eerder voor schaamde. Dat ervoer ik als de kracht van samen oefenen in een veilige setting.

Meer van mezelf tonen zodat een ander mij echt kan leren kennen

Schuld en schuldgevoelens heb ik een heel andere plek kunnen geven. Door diepgang te brengen in gesprekken en me zelf daarin te durven laten zien, heb ik me een opener, liefdevoller, en veerkrachtiger mens mee gemaakt. En aantrekkelijker voor anderen. Mensen die nu om mij geven, van mij houden, kennen mij nu in veel meer facetten. Ik hoef me niet meer anders voor te doen, dan hoe ik mezelf ook ervaar. Ik voel me niet meer sociaal onthand en kan “goed” met mezelf door één deur. Inclusief mijn “eigen (v) aardigheden”.

Doordat ik me meer laat kennen, durven anderen ook vaak meer zichzelf “bloot“ te geven en de voor hen schaamtevolle en waardevolle ervaringen met me delen. Meestal lucht het op en relativeert het en kunnen we er dan om (glim)lachen. Mijn oordelen over anderen zijn hier veel milder geworden, dan voor ik Eleu kende. Buiten Eleu heb ik zo fijne duurzame, innige vriendschappen opgebouwd. Kinderen die met veel meer zelfvertrouwen hun dilemma’s kunnen aanpakken dan ik vroeger. Ik ervaar me ook veel meer als medemens tussen alle andere mensen. Op een diep niveau ben ik me zo veiliger en meer verbonden gaan voelen. Ook durf ik meer zaken aan te pakken, ben ik minder bang voor kritiek of afwijzing. Dat wil zeggen, soms voel ik het nog wel zo, maar laat ik me er toch niet meer door leiden. Ik ervaar steeds weer dat we veel meer delen dan we vermoeden, ook al verschillen we allemaal van elkaar zie ik ieder mens als uniek.

Wat je van mij kunt verwachten

Van mij kun je verwachten dat ik een veilig kader schep, waar je samen andere mensen kunt oefenen om dingen te zeggen die je wel graag zou willen zeggen en wat je graag zou willen vertellen, maar je tot nu toe niet aangedurfd heb. Is rechtvaardigheid een groot goed voor je?  In onze groep ondersteunen we je  graag om zaken aan te pakken die niet kloppen. Ik heet je welkom, nodig je uit, daag je uit om wat uit je comfortzone te gaan. Ik zal er ook zelf steeds weer voorbeelden van tonen. Op dit moment bestaat onze groep uit alleen vrouwen, maar mannen zijn van harte welkom.
In Eleu is de wederkerigheid een groot goed. Geen tips, geen adviezen, geen therapie. Wel een lange ervaring. Van Harte Welkom!

Je kunt me een bericht sturen via onderstaand formulier of je kunt me bellen op 0515-415815.

Contactformulier Jehanne


    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van boom.