Hier volgt enige informatie over de eleu werkvormen:

Het Eleugesprek

Het Eleugesprek ondersteunt om met meer mededogen terug te kunnen kijken op gebeurtenissen die je hebt meegemaakt. Gebeurtenissen die nu, zonder dat je het vaak door hebt en wilt, nog meespelen in hoe je je voelt, wat je denkt en hoe je je gedraagt en die je als beperkend ervaart.
In het Eleugesprek vertel je op een speciale manier binnen de rust en veiligheid van een samenzijn met één, hooguit twee mensen je herinnering aan een al of niet recente gebeurtenis. Het gewicht en de betekenis die je aan deze gebeurtenis gaf, verandert door het vertellen. Na de afgesproken tijd wissel je van rol en vertelt je gesprekspartner aan jou en luister je uitnodigend en aandachtig. Zonder een mening, herkenning, geruststelling, vragen of adviezen te geven.

De Oefening in Communicatie en Expressie

De zogenaamde ‘Oefengroep’ gaat over het onder woorden brengen van gedachten en gevoelens en over het communiceren met een ander. Sober en dicht bij jezelf leren zeggen op het moment zelf (in het hier en nu) zoals je het ook werkelijk beleeft (aanwezig bij jezelf). Erkend worden in wat je laat zien en horen en ook bedoelt. Hiermee oefenen kan je helpen om goed om te gaan met je sympathie en agressie en om zicht te krijgen op wat je zelf bijdraagt aan opkomende gevoelens en gedachtes. Je kunt hierin gaan kiezen, beter dan voorheen. Je probeert je gewaarwordingen sober en precies verwoorden. De ‘Oefening in Communicatie en Expressie’ wordt in groepsverband gedaan.

Voorbereiden van een Bevrijdingsstap

De Bevrijdingsstap gaat over steun bij het richting en vorm geven van je toekomst in jouw omgeving waar onrechtvaardige regels, gewoontes en rituelen bestaan (ik binnen een samenleving). Met de bevrijdingsstappen bereid je je voor om daadwerkelijk belemmerende gewoontes in de maatschappij te beïnvloeden en te veranderen. Dit stap-voor-stap-werk reikt verder dan je persoonlijke belang. Jouw vrijheid om je te kunnen ontplooien neemt die van anderen mee. Het perspectief is een meer rechtvaardige wereld. Deze werkvorm wordt in tweetallen binnen een groep of buiten een groep uitgevoerd.

Denken in Netwerken

Incidenteel gebruiken we de werkvorm DiN (Denken in Netwerken) om tot oplossingen te komen bij vraagstukken of om een thema breder te verkennen. Dit doen we in groepsverband. We proberen optimaal gebruik te maken van elkaars denken, door goed naar elkaar te luisteren en te zoeken naar een synthese. Met expliciete aandacht voor de afwijkende gedachten en standpunten.

Veilig en op wederkerigheid gebaseerd

Voor al ons samenwerken geldt dat we elkaars veiligheid waarborgen en niet naar buiten brengen en terugkomen op wat in vertrouwen wordt verteld.
Alle werkvormen zijn op basis van wederkerigheid. Hulp geven en hulp aanvaarden maken deel uit van het vormingsproces.

De werkvormen samengevat:

Eleugesprek
Tijd: Verleden
Terrein: Ik, mijn herinneringen
Vorm: Vertellen aan… en luisteren naar…
Doel: Anders en met meer mededogen terugkijken op mijn verleden
Oefengroep
Tijd: Hier en nu
Terrein: Ik en de ander
Vorm: Communiceren met elkaar, dicht bij jezelf
Doel: Mezelf en elkaar goed verstaan, begrijpen
Bevrijdingsstap
Tijd: Toekomst
Terrein: Ik binnen een samenleving
Vorm: Mijn leven meer vorm geven door veranderingen in de maatschappij te bewerkstellingen
Doel: Meer ruimte en rechtvaardigheid voor mijzelf en de ander
Denken in Netwerken
Tijd: Toekomst
Terrein: Wij als vereniging, groep of organisatie
Vorm: Open uitwisseling van ieders kennis en de diverse standpunten.
Doel: Komen tot nieuwe standpunten, inzichten of oplossingen met meer zicht op, en rekening houdend met minderheidsstandpunten

 

 

Terug naar “OVER ELEU”