Over mij

Rob de WinterIk ben Rob De Winter. Sinds 1990 ben ik een enthousiast deelnemer aan Eleutheropedie. In 1994-95 volgde ik de vorming tot begeleider van Eleugroepen. Sindsdien begeleid ik regelmatig Eleubijeenkomsten en workshops, zowel voor beginners als voor meer ervaren personen. Ik woon in Aalter (BE), een landelijke gemeente gelegen tussen Gent en Brugge. Van hieruit probeer ik Eleu wat meer bekend te maken door regelmatig informatiebijeenkomsten te geven.
Ik ben een gepensioneerde ITC consultant en vul mijn vrijgekomen tijd vooral met schrijven (biografie, gedichten, kortverhalen en nu ook een roman) en ik vind veel plezier in het begeleiden van mijn kleinkinderen in hun creativiteit en studie.
Naast mijn inzet voor Eleu werk ik mee aan lokale initiatieven zoals Lets (het ruilen van diensten en goederen) en Repair Café (herstel en uitleg bij gebruik van allerlei toestellen).

Wat mij aantrekt in Eleu

Zoals Eleutheropedie zijn dit initiatieven die gebaseerd zijn op wederkerigheid, samenwerking en sociale verantwoordelijkheid.
Wat mij bijzonder boeit in Eleu zijn de theoretische grondslagen en de raakpunten met actuele filosofie. En vooral hoe deze theorieën praktisch kunnen ingezet worden in ons dagelijks leven. “Er is niets zo praktisch als een goede theorie,” zei Kurt Lewin ooit.

Een voorbeeld? Ik verwijs graag naar de filosofie van Paul Ricoeur waarin hij uitlegt hoe we in ons leven meer kunnen handelen als ethisch persoon, in vrijheid en verantwoordelijkheid.
Hoe we in ons spreken, ons handelen en het vertellen ons beter kunnen verhouden tot onszelf, tot de ander en tot de maatschappij. Hij vat dit samen in een zin: “Verlangen naar een vervuld leven, met en voor de ander, en in rechtvaardige instellingen.”
Deze zin van Paul Ricoeur onderschrijven we voluit in ons werk van Eleutheropedie.
Het is mijn adagium, mijn lijfspreuk geworden. In mijn ontdekkingstocht naar de zin die ik geef aan mijn leven, in mijn zoektocht naar hinderpalen die verhinderen dat ik vervulling vind in mijn leven.

Wat ik op deze weg aantref aan kennis en inzichten wil ik graag delen met anderen.
Ik nodig graag anderen uit om ook hun ontdekkingstocht aan te vatten.
Daag me uit. Gebruik onderstaand contactformulier om je vragen te stellen of om je bedenkingen te geven.

Contactformulier Rob

    Toon a.u.b. dat u menselijk bent door de selectie van het Kopje.